Zdroje a prameny

 

 

PhDr.A.Schauerová, ThDr.P.Filipi a kol.: Telecí, historie a současnost

Karel Kysilka: Historie staletí - soukromý archiv

Antonín Lamplot, Telecí - soukromý archiv

Jaroslav Kroulík, Hrušová - soukromý archiv

Tomislav Langkramer - soukromý archiv

Jaroslav Holub, Praha - soukromý archiv

Kronika Kroulíků z Cerekvice - soukromý archiv

Anna Sklenářová - soukromý archiv

David Vaníček, Praha - soukromý archiv

Kronika obce Jíkev

webové stránky obcí Hrušová, Svratouch, Svratka

matriky SOA  Zámrsk, SOkA Opava a MZA Brno

 

 

Děkuji všem, kteří mi poskytli své materiály a genealogické údaje a tím přispěli ke vzniku tohoto rodokmenu.

  Alena Smětáková

  Home     Rodokmen      Historie:  Myškovi    Kroulíkovi     Musilovi a Makovských    Hartmanovi    Bayerovi    Patzovi                                     Hroby