Kronika rodin

 

Myškových a Kroulíkových, Kohoutových a Bayerových,

Hartmanových a Musilových, Červinkových a Langkramerových,

Novotných, Makovských, Vavrouškových, Lenochových,

 Šáfrových, Krobshoferových, Melicharových

a dalších

 

 

„S přibývajícím věkem stále hlouběji vrůstají kořeny našeho žití do rodné půdy, stále pevnější pouto nás váže ke kraji, kde jsme spatřili světlo světa, kde žili, pracovali, snili o štěstí i trpěli naši otcové, ke koutku té země, jež byla domovem všem našim předkům. Kde jsou a jací byli všichni ti, kteří zde žili před námi, jaká je historie kraje, kde žili?“

 

Těmito slovy jsou uvedeny kapitoly historie na stránkách obce Svratouch, obce, kde žili někteří naši předkové.

 

Abychom trošku poodkryli roušku tajemství dávné i blízké minulosti našich předků, podívejme se na to, kdo vlastně byli naši předkové a odkud pocházeli.

 

Předkové každého člověka se hned v počátku dělí na dvě části, na předky ze strany otce a předky ze strany matky. Každá tato skupina může pocházet z jiného prostředí, z jiného kraje.

 

V mém případě je to ze strany otce rodina Myškova a její předkové, kteří pocházejí z východních Čech, z okolí Litomyšle a z Vysočiny. Byli to vesměs domkaři, rolníci, drobní i větší sedláci a obchodníci, vesměs evangelického vyznání. Z některých se postupem času stali starostové a vážení občané obcí, dařilo se jim dobře a dávali své syny na studia. Z těch se pak stali notáři, advokáti a faráři, z jejich dětí pak lékaři, inženýři …..

 

Ze strany matky je to rodina Kohoutova a její předkové, kteří pocházejí také z východních Čech, ale i ze středních Čech a z Moravy. Z Moravy, z Hané, pochází rod Kohoutů. Byli to familianti, domkaři a drobní sedláci. Rod Bayerů pochází z východních Čech, a to z měst a městeček, převážně z Jičína a jeho okolí. Povoláním byli tito předkové převážně řemeslníci, správci statků, obchodníci a úředníci. Ze středních Čech z okolí Nymburka pochází rod Červinků. Tito předci byli sedláci, někteří z nich statkáři a starostové. Mnozí z nich dávali svým dětem dobré vzdělání, jejich děti učili na gymnáziích, pracovali na vysokých školách a v obchodních firmách, byli důstojníky v armádě, bojovali ve válkách a byli členy různých společenských organizací. Byli váženými a uznávanými  kapacitami ve svých oborech. Mnoho z nich pak našlo uplatnění ve světě, kde se usadili a jejich rodiny tam žijí dodnes.

 

  Home     Rodokmen      Historie:  Myškovi    Kroulíkovi     Musilovi a Makovských    Hartmanovi    Bayerovi    Patzovi                                     Hroby