Rod   Patzů

 

Mikuláš Patz

 

Mikuláš Patz se narodil ve druhé polovině osmnáctého století. Odkud pocházel nevíme. Jeho povoláním bylo správce statku.

 

Za ženu si vzal Alžbětu rozenou Wyznerovou (Víznerovou), dceru Ondřeje Wyznera z Lipčan. Jedná se nejspíše o obec Libčany, v té době zvanou Libčan nebo Libschan, nedaleko Hradce králové. Alžbětin otec byl povoláním „kontribuční Lipštanský“, jak je uvedeno na rodném listě Alžbětiny dcery, což asi znamenalo, že byl výběrčím daní. Je pravděpodobné, že se Alžběta v Lipčanech narodila. Na oddacím listě její dcery Antonie je však uvedeno, že pocházela z Kostelce nad Orlicí. Jak to bylo doopravdy musíme ještě vyhledat v archivech.

 

Jisté je, že koncem osmnáctého století žili Patzovi v Nedělištích.

 

 

 

Neděliště

 

Nedělište je prastará ves, ležící asi 10 km SZ od Hradce králové. První zmínky o ní spadají do 11. století. Od dávných dob zde bylo sídlo rodin vladyckých, od 16. století zde stávala tvrz. V osmnáctém století bylo Neděliště v držení hrabat Dobřenských z Dobřenic. Před rokem 1748 vystavěl Karel Ferdinand Dobřenský na místě bývalé tvrze zámek.

 

Roku 1775 se v severovýchodních Čechách vzbouřili sedláci. V Horních Nedělištích přepadli zámek, vnikli dovnitř  a zpustošili jej. Co mohli, všechno v něm rozbili. Dveře, kamna, stoly, sedadla a jiné věci, a skvosty sebrali a odnesli. Podobně vyplenili i byt vrchního. Kaplanu zámeckému, minoritovi Chrystantu Drahovi hrozili vykastrováním, nevykoupíli se hotovými penězi. Chudý kněz dal jim 16 zl., které si ušetřil na oblek. Selské povstání bylo potlačeno a zámek opraven.

 

 

Zámek v Nedělištích v roce 2006

 

Se zámkem sousedil tak zvaný malý zámek, který pocházel ze 16.století. Bydlívali  něm panští úředníci. Z malého zámku vedla dřevěná chodba nad silnicí ke kostelu. Dnes již malý zámek nestojí, pro stáří a dezolátní stav byl  v roce 1936 zbourán.

 

V tomto malém zámku tedy patrně bydlela rodina Mikuláše a Alžběty a tady se jim roku 1799 narodila dcera Alžběta. Za kmotry byli Alžbětě měšťané Josef a Marie Mellichovi z Hradce Králové. Není tedy vyloučeno, že Mikuláš z Hradce Králové pocházel.

 

V Nedělištích se dodnes vypravuje, jak na zámku za hrabat Dobřenských strašilo. Hlavní postavou tohoto vyprávění je zámecký správce. Že by to byl náš Mikuláš? (příběh)

 

Jako správce měnil Mikuláš často své působiště a tak se celá rodina stěhovala. Druhá dcera Antonie se narodila roku 1805 (podle údajů na náhrobku roku 1809) v Zámrsku č.1, opět na zámku, kde otec Mikuláš pracoval jako správce.

 

Roku 1823 se prvorozená dcera Alžběta vdala za Jana Bayera z Třebovětic. Místem Oddavků bylo Dolní Slivno. Otec Alžběty tehdy pracoval v blízké Kropáčově Vrutici.

 

Druhá dcera Antonie a František Krobshoffer si řekli ano roku 1838 v chrámě Páně v Loukově. Mikuláš byl v té době registrátorem ve Svijanech.

 

Zajímavé na této rodině je to, že náš rod pokračuje oběma dcerami. Příběhy Alžběty a Antonie se nyní rozcházejí, aby se později v dalších pokoleních opět spojily.

 

Na začátek Rodu Patzů

 

  Home     Rodokmen      Historie:  Myškovi    Kroulíkovi     Musilovi a Makovských    Hartmanovi    Bayerovi    Patzovi                                     Hroby